Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Tujuan Pendidikan dalam Islam, Kajian Tafsir Alquran

ilustrasi pendidikan Islam. Foto: internet
 

Tujuan Pendidikan dalam Islam, Kajian Tafsir Alquran

Oleh Maulidiah Fauza

Mahasiswi Prodi PAI FTK UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

 

1.        Tafsir surat Al-Imran ayat 137-138

Ayat ini berkaitan dengan orang-orang beriman yang mendapat musibah ketika terjadi perang uhud. Allah mengingatkan kita agar tidak lalai, seperti orang dulu ketika murka sedikit saja dan menyeleweng dari perintah Rasul langsung Allah berikan akibat kepada mereka, karena adanya sebab yang mereka lalukakan. Semua kaum-kaum yang mendustakan Rasulullah mereka mendapatkan azab yang sangat pedih, sehingga orang-orang beriman ketika turunnya ayat ini ia betul-betul sadar terhadap kesalahan yang ia buat, hingga pada akhirnya umat Islam kembali menang pada perang uhud tersebut.

Yang berkaitan dengan tujuan pendidikan pada ayat ini adalah proses pendidikan yang kita lakukan baik sebagai pendidik atau peserta didik harus mengantar kita untuk senantiasa merenungkan apa yang dialami oleh orang-orang terdahulu. Pendidikan itu harus membuat kita sadar dan betul-betul paham tentang hukum sebab akibat. Ketika kita bersedekah kepada orang lain maka akibatnya Allah akan limpahkan rezeki kita dan terdapat keberkahan di dalamnya. Jika kita beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan keberkahan hidup kepada kita kita tetapi jika kita ingkar Allah akan memberikan azab dengan sebab apa yang mereka dustai.

 

2.        Tafsri surat Adz-Zariat ayat 56

Pada ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan jin dan manusia tugasnya agar mereka beribadah kepada Allah dan mereka tunduk kepada-Nya. Artinya mereka beribadah kepada Allah bukan karna Allah butuh kepada mereka, tetapi merekalah yang membutuhkan Allah. Tujuan pendidikan pada ayat ini adalah bahwa proses pendidikan yang kita jalani harus menghantarkan kita pada keridhaan untuk senantiasa beribadah kepada Allah SWT. Karena memang itulah tujuan manusia diciptakan. Dalam setiap waktu kita harus terus beribadah kepada Allah, agar kita bernilai di sisi Allah SWT. Maka pendidikan yang kita jalani harus memberikan kesadaran bahwa kita senantiasa beribadah kepada Allah SWT.

 

3.        Tafsir surat Hud ayat 61

Tujuan pendidikan pada ayat ini adalah Allah meminta kepada kita agar menjadi orang-orang yang memakmurkan bumi. Maksudnya ialah kita dapat menjadikan bumi ini sesuatu yang bermanfaat bagi sesama, jangan buat kerusakan didalamnya seperti menyembah selain Allah. Jadi proses pembelajaran yang di lakukan itu dapat mengantarkan kita agar menjadi pemakmur bumi (khalifah fiil ardh), kemudian untuk membina baik pribadi maupun kelompok agar semuanya mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah yang melaksanakan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya.

 

4.        Tafsir surat Al-Fath ayat 29

Tujuan pendidikan pada ayat ini adalah pendidikan harus mengarahkan kita menjadi orang-orang yang memiliki kriteria seperti sahabat Rasul yang dipuji oleh Allah pada ayat ini. Kita sebagai pengajar, harus mendidik siswa yang mengarahkan pada profil orang-orang terbaik yang diabadikan oleh Allah pada ayat ini. Intisari dari surat Al-Fath ayat 29 ini adalah orang-orang mukmin keras dan tegas terhadap orang kafir serta lemah lembut kepada seseorang yang beriman, kemudian kita harus mengajarkan peserta didik ruku' dan sujud kepada Allah, kenapa? Agar bisa mengarahkan mereka untuk rajin beribadah, dan yang terakhir pendidikan harus mengarahkan kita untuk senantiasa menjadikan kepentingan akhirat diatas segela kepentingan lainnya, artinya kepentingan akhirat lah yang sangat diutamakan.

 

5.        Tafsir surat Al-Hajj ayat 41

Tujuan pendidikan pada ayat ini adalah Allah menjelaskan kriteria orang-orang yang terbaik di dalam Al-Qur'an yaitu orang-orang yang Allah teguhkan kedudukan mereka dimuka bumi ini, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menyeru perbuatan yang ma'tuh, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Kemudian pada ayat ini juga kita diajarkan untuk ikhlas karena Allah dalam menuntut ilmu, dengan berilmu kita dapat mencapai derajat yang baik juga, saat menuntut ilmu selalu bersifat sabar, rendah hati, dan istiqomah yang bertujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. [Tulisan ini merupakan rangkuman dari materi perkuliahan mata kuliah Tafsir]

Posting Komentar untuk "Tujuan Pendidikan dalam Islam, Kajian Tafsir Alquran"